Vinisva - Huis van het gezonde verstand

Doe mee! Interesse?

n = n + 1 ...

Lees De Derde Verlichting en bouw mee aan een nieuwe toekomst! Deel je verbeelding met gelijkgestemden en de rest van de wereld.

 

 

Interesse in een actuele PDF
versie van het manuscript?


De Derde Verlichting

Stuur een mail met motivatie
naar redactie@vinisva.nl 

 

V6.2 Proefdruk/proeflezing - Februari 2022

Actueel onderhanden manuscript V7.54 - Mei 2022


Zeer vooraanstaand econoom Joseph Stiglitz laat zich in september 2016 uit over de toekomst van de Euro.

„Dat is reëel en dan zou mijn voorkeur uitgaan naar een ontmanteling van de euro. Het beste scenario is dat Duitsland, met eventueel andere Noord-Europese landen zoals Nederland en Finland, uit de muntunie treedt, en een eigen, noordelijke euro begint. Het voordeel is dat de waarde van de zuidelijke euro dan zal dalen. Dat zorgt ervoor dat hun producten goedkoper en concurrerender worden, dat hun economieën weer kunnen groeien, en dat ze schulden beter kunnen dragen.”
 

Bron: NRC

In Nederland loopt een initiatief om een nieuwe gulden te introduceren:

Om misverstanden te voorkomen: het is niet de oude gulden die Hulleman terug wil brengen, maar een nieuwe munteenheid met een vertrouwde naam. ‘Vertrouwen, daar draait het om in een geldstelsel,’ zegt hij. ‘En dat vertrouwen heb ik niet meer in de euro.’

 

Hulleman legt uit hoe zijn 'gulden' verschilt van het bankgeld in zijn koffertje: ‘De gulden wordt decentraal – bottom up ­– in omloop gebracht. Iedereen kan twee jaar lang een basisinkomen van 600 gulden per maand ontvangen.’ Je kunt zelf je eigen guldens printen, maar ieder biljet heeft wel een unieke code in de ‘Nederlandse Financiële Reserve’, zoals Hulleman zijn centrale digitale administratie noemt.


De gulden wordt een papieren munt die niet gebaseerd is op schuld aan een bank, maar op onderling vertrouwen. Het is eigenlijk een time-based currency systeem, waarbinnen mensen de munt gebruiken om hun eigen tijd of spullen te ruilen tegen de tijd van een ander.  Mevrouw Jansen kan haar oude kast verkopen voor 100 gulden aan meneer De Vries, en met die guldens weer bijles inkopen voor haar kleindochter.

 

Hulleman heeft het niet over goud in het algemeen: hij doelt specifiek op 200 goudstaven. Totale waarde: ongeveer 80 miljoen euro. Deze goudstaven zijn door een vermogende Europese familie contractueel beschikbaar gesteld aan Hulleman om aan de nieuwe munt te koppelen. Feitelijk worden de staven hiermee ingebracht in de guldeneconomie. Het doel van deze goudinjectie is om een extra waarde-impuls aan de guldeneconomie geven.


Dat zal echter pas gebeuren wanneer er genoeg mensen zijn die de gulden gebruiken. Hulleman: ‘Zodra de waarde van de guldeneconomie meer dan 80 miljoen euro vertegenwoordigt, brengen we langzaam guldens in omloop die inwisselbaar zijn voor goud.’
 

Bron: Stopderestschuld

Mijn conclusies?

  1. Stiglitz heeft gelijk! De sterken moeten juist uit de Euro stappen c.q. een aanvullende monetaire unie bouwen, te beginnen met Duitsland en Nederland.
     
  2. Illusies uit het verleden? Een nieuwe Nederlandse gulden tot leven brengen is een Frankensteinse actie. Het behoort tot de achterhoedegevechten, waarvan er helaas maar al te veel worden gevoerd. Hervormingen (in Nederland, maar ook niet in Europa of wereldwijd) beginnen niet met de invoering van een nieuwe nationale munt. Reorganisatie van het financieel systeem is onderdeel van een veel groter plan dat moet worden opgesteld. Op diverse borden zal tegelijkertijd moeten worden geschaakt. Naast munt moet je ook kijken naar marktwerking, belastingregime en aandelenhandel, maar ook deeleconomie, arbeidsethos, robotisering en basisinkomen, om er maar eens een stel te noemen. Ik ga er in dit artikel niet dieper op in. Juist om dit soort redenen heb ik een boek geschreven, dat alle facetten van een nieuwe toekomst tracht te bundelen.
     
  3. Euro of Gulden, het is me momenteel eigenlijk helemaal om het even. Ten aanzien van punt 1 wil ik graag de door mij bepleite OBi-unie aanhalen en punt 2 spreekt voor zich. Mijn advies? Volg de Derde Verlichting! Er zullen HELE GROTE stappen moeten worden gezet en deze kwestie maakt daar deel van uit. De zaak is nu omgekeerd, we trekken aan de staart van het beest in plaats van het recht in de ogen te kijken en door te pakken.
Author: Hans Geurts

Hans is publicist en oprichter van Vinisva, op social media te volgen onder @vinisva. Tevens is hij muzikaal actief als indie artist, songwriter en producer in Gashunters en Twoomusic. Zie Contact voor o.a. telefoon en mailadres.


Submenu

Historie